Dla firm

Dla firm

Dla firm

Jedną z zasad edukacji pozaformalnej jest: “Uczenie się przez całe życie”. Tak! Nauka nie kończy się w szkole, ale polega na ciągłym wyciąganiu wniosków z przebytych doświadczeń, przyznawaniu się do błędów i zmianach. 

Firmy, które rozwijają się i rosną w zrównoważony sposób, to takie, które przede wszystkim działają od środka – dbają o swój team, pozwalają sobie na refleksję i uczą się nieustannie. Jeżeli chcesz poszerzyć perspektywy swojej firmy, zadbać o rozwój kompetencji miękkich swojego zespołu, wdrożyć innowacyjne rozwiązania dla problemów, które napotykasz na swojej drodze – jesteś w dobrym miejsce! 

Alleverse przygotowało dla Twojej firmy ofertę szkoleń i warsztatów, które bardzo chętnie przeprowadzimy dla Twojego zespołu i wesprzemy Twój zespół w codziennych wyzwaniach. 

Wszystkie poniżej opisane warsztaty są dostosowywane indywidualnie do potrzeb Twojej firmy, mogą być przeprowadzone po polsku lub po angielsku. Każde szkolenie trwa minimum 3 godziny, możliwe jest zorganizowanie także cyklicznych szkoleń. 

Antydyskryminacja

Warsztaty antydyskryminacyjne mają na celu zrozumienie zjawiska powstawania dyskryminacji, a także tego, jak jej przeciwdziałać.

Podczas warsztatów, zrozumiemy, jak powstają stereotypy, uprzedzenia oraz dyskryminacja. Omówimy różne rodzaje dyskryminacji – ze względu na kolor skóry, pochodzenie, religię, płeć, orientację seksualną itp. Możemy także skupić się na tym rodzaju dyskryminacji, który jest dla grupy w tym momencie najważniejszy.

W trakcie zajęć, pochylimy się także nad tym, jakie konsekwencje niesie za sobą dyskryminowanie innych osób oraz, jak przeciwdziałać temu zjawisku.

Taki warsztat zawsze warto zorganizować wśród Twoich pracowników i pracowniczek – szczególnie, jeżeli w Twojej firmie występują problemy z dyskryminacją (nierówne traktowanie osób pracujących, rozpowszechnianie krzywdzących stereotypów) lub po prostu, jeżeli chcesz, aby Twój zespół zgłębił ten temat nie pozostawiając miejsca na wykluczenie w firmie.

Aby warsztaty były ciekawe oraz angażujące, wykorzystamy takie metody pracy, które pomogą Twojemu zespołowi rozwinąć takie kompetencje, jak empatia, wrażliwość oraz krytyczne myślenie.

Różnorodność kulturowa i integracja

Każdy z nas jest różny! To fakt 😉Czasami trudny do zaakceptowania, może spowodować nieporozumienia, trudności w komunikacji, może nas zdziwić, a może nas oczarować!

Warsztaty na rzecz różnorodności kulturowej i integracji są przeznaczone dla firm, które zatrudniają migrantów i migrantki. Zajęcia mają na celu zrozumienie, że jako ludzie różnimy się od siebie. W Twojej firmie są osoby, które pochodzą z różnych krajów i kultur, niedawno przyjechały do Polski, a polski nie jest ich pierwszym językiem? W takiej sytuacji adaptacja w nowym środowisku nie jest łatwa. Dodatkowo, potrzebna jest akceptacja oraz wsparcie ze strony innych.

Podczas naszych warsztatów zaproponujemy Twojemu zespołowi, różne aktywności, które pozwolą lepiej się poznać, porozmawiać o tym, czego jeszcze o sobie nie wiemy,  poznać nasze podobieństwa i różnice oraz zaakceptować je, a przede wszystkim zintegrować się, jak na porządny team przystało!

Warto pamiętać, że proces adaptacji oraz integracji nie jest łatwy, ale polega na tym, by obie strony – dawały i brały coś od siebie nawzajem. Tego właśnie nauczymy się podczas tego warsztatu.

Warsztaty wzmocnią i rozwiną u Twojego zespołu takie kompetencje, jak ciekawość i otwartość oraz empatia.

Komunikacja i budowanie zespołu

Nie od dziś wiadomo, że zespół, który dobrze funkcjonuje – to zgrany zespół. Praca nad różnymi projektami i codziennymi wyzwaniami, wymaga współdziałania i komunikacji między pracowniczkami i pracownikami. W grupie, możemy osiągnąć często więcej niż w pojedynkę.

Zgrany zespół w firmie sprawia, że chce się chodzić do pracy, gdzie konflikty i problemy rozwiązywane są na bieżąco, wszyscy komunikują się ze sobą nawzajem i znajdują sposoby, żeby ze sobą współpracować. Jednak, aby doprowadzić do takiego stanu rzeczy, trzeba sporo ćwiczyć, bo te umiejętności same się w teamie nie pojawią 😉

Warsztaty z komunikacji i budowania zespołu składają się z wielu ćwiczeń, które uczestnicy i uczestniczki wykonują w mniejszych, a później większych grupach. Po przebytych doświadczeniach, dyskutują i wyciągają wnioski, które często dotyczą tego, co należy poprawić w ich komunikacji lub współpracy. Podczas zajęć, Twój team definiuje pojęcie “zgranego zespołu” w kontekście Twojej firmy. 

Zajęcia budują grupę, są niezwykle angażujące oraz aktywne ruchowo, rozluźnią atmosferę w firmie i spowodują śmiech, są idealne do zorganizowana na świeżym powietrzu. Mogą być przeprowadzone dla zespołów, które dopiero zaczynają ze sobą pracować lub znają się od dawna. 

Po przebytym warsztacie, Twój zespół rozwinie takie kompetencje, jak komunikacja, praca w zespole, kreatywność, radzenie sobie z konfliktami i sytuacjami kryzysowymi. 

Wzmacnianie kobiet i równość płci w Twojej firmie

Jeżeli chcesz, żeby Twoja firma stwarzała takie same możliwości rozwoju, awansu i zajmowanie liderskich stanowisk zarówno dla Twoich pracowników, jak i pracowniczek, z pewnością zderzysz się z kilkoma wyzwaniami. Jak upewnić się, że w Twojej firmie nie są obecne stereotypy i uprzedzenia dotyczące płci?  W jaki sposób wzmocnić Twoje pracowniczki do tego, żeby zabierały głos podczas firmowych spotkań, a żaden pracownik im nie przerywał? 😉 

W Twojej firmie zorganizujemy warsztaty dedykowane dla całego zespołu (nie tylko kobiet!). Takie zajęcia:

  • wprowadzą temat stereotypów na temat płci oraz ról płciowych narzucanych nam przez kulturę,
  • wprowadzi pojęcia mikroagresji oraz mikronierówności, które są bardzo częstym zjawiskiem w miejscach pracy,
  • zachęcą Twój zespół do wypracowania rozwiązań wobec dyskryminacji ze względu na płeć oraz wzmacniania pozycji kobiet w Twojej firmie,
  • pomogą Twojemu zespołowi stworzyć wizję tego, jak powinna wyglądać prawdziwa równość płci w Twojej firmie oraz jakie niesie ona za sobą pozytywne zmiany;

Warsztaty rozwiną wiele kompetencji, ale przede wszystkim dostarczą też nowej wiedzy oraz otworzą przestrzeń do dyskusji – w której każdy będzie miał równą możliwość wypowiedzi.

Edukacja na rzecz równości płci przyczyni się do zmniejszenia zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć oraz jest jednym z niewielu skutecznych narzędzi przeciwdziałania przemocy domowej, przemocy ze względu na płeć oraz przemocy seksualnej. 

Możemy również pomóc Twojej firmie w zaplanowaniu, zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu długofalowych działań, mających na celu wzmocnienie Twoich pracowniczek (np. cykliczne wydarzenia, programy empowermentowe, etc.). 

Dostępność i włączenie społeczne

Firma przyjazna wszystkim pracownikom i pracowniczkom, to taka, która pamięta o potrzebach każdego – bez względu na płeć, stopień sprawności, wiek, pochodzenie itd. Jeżeli chcesz, żeby Twój zespół był zróżnicowany, musisz stworzyć do tego odpowiednie warunki. To oznacza, że Twoja firma – od systemu pracy, procedur, biura, po catering – będzie inkluzywna oraz dostępna dla każdego. 

Włączenie społeczne (inkluzywność) w Twojej firmie to nie tylko zasady, czy polityki – to język, jakim posługują się Twoi pracownicy i pracowniczki, sposób komunikacji, przystosowanie sprzętu i budynku oraz wiele innych elementów. Odpowiednie działania, sprawią, że każda osoba będzie czuła się w firmie komfortowo oraz będzie mogła rozwijać się w równym stopniu. Firma z różnorodnym zespołem, jest w stanie trafić do różnorodnych klientów/klientek, dzięki czemu więcej osób skorzysta z Twoich usług lub produktów. 

Warsztaty z dostępności i włączenia społecznego są indywidualnie dopasowane do potrzeb Twojej firmy oraz zespołu. Te zajęcia: 

  • pozwolą zdefiniować błędy, jakie firma popełnia w kwestii dostępności i inkluzywności, 
  • stworzą przestrzeń i narzędzia do wypracowania konkretnych rozwiązań, które firma i jej zespół będą mogli wprowadzić do swojego codziennego funkcjonowania; 

Warsztaty będą przeprowadzone z użyciem metody Design Thinking

Dzięki warsztatom, Twój zespół uzyska wiedzę, która pozwoli długotrwale wprowadzić pozytywne zmiany w firmie oraz rozwinie kompetencje, takie jak – kreatywność, rozwiązywanie problemów, wrażliwość, empatia. 

Warsztaty szyte na miarę!

Nie znalazłaś/znalazłeś na tej stronie takiej oferty warsztatu, który przydałby się w Twojej firmie? Potrzebujesz przepracowania innych tematów? Serdecznie zapraszamy Ciebie do kontaktu z nami. Razem, dopasujemy ofertę do potrzeb Twojej firmy i zespołu.

Napisz do nas!

Napisz do nas!

W jaki sposób możemy współpracować?
Napisz do nas, jakimi zajęciami jesteś zainteresowana/y. Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub napisz na kontakt@alleverse.com. Pisząc do nas wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Więcej informacji w Polityce prywatności.