Dla szkół

Szkoła bezpieczna dla każdego

Szkoła bezpieczna dla każdego

Warsztaty Alleverse są jednym z działań prewencyjnych w kwestiach przemocy rówieśniczej, dyskryminacji oraz mowy nienawiści wśród uczniów/uczennic. Włączenie warsztatów w edukację Twoich podopiecznych sprawi, że będą czuć się bezpieczniej w swojej szkole. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów uczą się także, jak reagować na sytuacje dyskryminacji i przemocy.
Uzupełnienie podstawy programowej

Uzupełnienie podstawy programowej

Edukacja pozaformalna może znaleźć swoje miejsce także w ramach edukacji szkolnej. Jeżeli szukasz ciekawych zajęć dla swoich uczniów oraz uczennic i zależy Ci na tym, żeby poruszyć w swojej klasie tematy z zakresu edukacji społecznej - dobrze trafiłeś/trafiłaś! Warsztaty rozwiną w Twoich podopiecznych umiejętności miękkie, odpowiedzą na problemy, z którymi zmaga się szkolna grupa. Warsztaty mogą się odbyć w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
Zorganizowany proces edukacyjny

Zorganizowany proces edukacyjny

Edukacja pozaformalna obejmuje zorganizowany proces edukacyjny, który ma określony cel - w przypadku naszych warsztatów jest to zdobycie konkretnych umiejętności oraz kształtowanie postaw. Ważnymi zasadami takiej edukacji jest uczenie się przez doświadczenie, partycypacja osób uczestniczących oraz różnorodność metod.
Antydyskryminacja

Warsztaty antydyskryminacyjne mają na celu zrozumienie zjawiska powstawania dyskryminacji, a także tego, jak jej przeciwdziałać.

Podczas warsztatów zrozumiemy, jak powstają stereotypy, uprzedzenia oraz dyskryminacja. Omówimy różne rodzaje dyskryminacji – ze względu na kolor skóry, pochodzenie, religię, płeć, orientację seksualną itp. Możemy także skupić się na tym rodzaju dyskryminacji, który jest dla grupy w tym momencie najważniejszy.

W trakcie zajęć, pochylimy się także nad tym, jakie konsekwencje niesie za sobą dyskryminowanie innych osób oraz jak przeciwdziałać temu zjawisku.

Ten warsztat jest dobry dla Twoich uczniów i uczennic, jeżeli w szkole występują problemy z dyskryminacją (wyśmiewanie, rozpowszechnianie krzywdzących stereotypów) lub po prostu, jeżeli chcesz, aby Twoja klasa lub szkoła zgłębiła ten temat nie pozostawiając miejsca na wykluczenie w swoich murach.

Aby warsztaty były ciekawe oraz angażujące, wykorzystamy metody pracy, które pomogą uczniom i uczennicom rozwinąć takie kompetencje, jak empatia, wrażliwość oraz krytyczne myślenie.

Różnorodność kulturowa i integracja

Każdy z nas jest różny! To fakt 😉Czasami trudny do zaakceptowania, może spowodować nieporozumienia, trudności w komunikacji, może nas zdziwić, a może nas oczarować!

Warsztaty na rzecz różnorodności kulturowej i integracji są przeznaczone dla klas, do których uczęszczają uczniowie lub uczennice, którzy nie pochodzą z Polski (są migrantami i migrantkami). Zajęcia mają na celu zrozumienie, że jako ludzie różnimy się od siebie. Być może to właśnie w Twojej szkole lub klasie są osoby, które pochodzą z różnych krajów i kultur, niedawno przyjechały do Polski, a język polski nie jest ich pierwszym językiem. W takiej sytuacji adaptacja w nowym środowisku nie jest łatwa. Dodatkowo, potrzebna jest akceptacja oraz wsparcie ze strony innych.

Podczas naszych warsztatów zaproponujemy Twojej klasie aktywności, które pozwolą lepiej się poznać, porozmawiać o tym, czego jeszcze o sobie nie wiemy,  poznać nasze podobieństwa i różnice oraz je zaakceptować, a przede wszystkim zintegrować się, jak na porządną grupę przystało!

Warto pamiętać, że proces adaptacji oraz integracji nie jest łatwy, ale polega na tym, by obie strony – dawały i brały coś od siebie nawzajem. Tego właśnie nauczymy się podczas tego warsztatu.

Warsztaty wzmocnią i rozwiną w Twoich uczniach i uczennicach takie kompetencje, jak ciekawość i otwartość oraz empatia.

Komunikacja i współpraca grupowa

Czasami, kiedy rozdajemy grupowe zadania, czasami słychać: “O nie! Ja nie chcę z nim! Nie chcę z nią! Mogę pracować tylko z XYZ”.

Wiele aktywności w szkole polega na pracy grupowej. Nie od dziś wiemy, że w grupie możemy osiągnąć często więcej niż w pojedynkę. 

Klasa, do której chce się przychodzić, to klasa zgrana, w której konflikty i problemy rozwiązywane są na bieżąco, wszyscy komunikują się ze sobą nawzajem i znajdują sposoby, żeby ze sobą współpracować. Jednak, aby doprowadzić do takiego stanu rzeczy trzeba sporo ćwiczyć. 

Warsztaty z komunikacji i współpracy grupowej składają się z wielu ćwiczeń, które uczniowie i uczennice wykonują w mniejszych, a później większych grupach. Po przebytych doświadczeniach, dyskutują i wyciągają wnioski, które często dotyczą tego, co należy poprawić w naszej komunikacji lub współpracy.

Zajęcia budują grupę, są niezwykle angażujące oraz aktywne ruchowo, sprawiają wiele radości i zabawy, mogą być dostosowane do każdej grupy wiekowej, a także są idealne do zorganizowana na świeżym powietrzu (np. na szkolnym boisku).

Po przebytym warsztacie Twoi uczniowie i uczennice rozwiną takie kompetencje, jak komunikacja, praca w zespole, kreatywność, radzenie sobie z konfliktami i sytuacjami kryzysowymi. Te umiejętności zdecydowanie przydadzą się nie tylko w szkole, ale również w późniejszym, dorosłym życiu.

Wzmacnianie kobiet i dziewczynek

Nasze kilkuletnie doświadczenie pracy ze szkołami pozwoliło nam zaobserwować, że dyskryminacja oraz stereotypy dotyczące płci (choć często nieuświadomione) często pojawiają się w klasach, na szkolnych korytarzach i imprezach.

To, jak dziś traktujemy dziewczyny i chłopaków ma niepodważalny wpływ na ich przszłość. Jeżeli teraz:

  • damy dziewczynom i chłopakom takie same szanse we wszystkich przedmiotach (np. sporcie i naukach ścisłych),
  • stworzymy dla dziewczyn takie same środowisko nauki i rozwoju,
  • przestaniemy rozpowszechniać krzywdzące stereotypy na temat płci (“kobiety są słabe”, “nadają się tylko do kuchni”, “męska decyzja”),
  • zadbamy o to, by dziewczyny wiedziały, że mogą mieć własne zdanie i mogą je wyrażać bez obaw,

– mamy szansę na to, że w przyszłości – już jako dorosłe kobiety – nasze uczennice będą bardziej świadome siebie, nie będą się bały wyrażać własnego zdania, więcej kobiet będzie pracować w branżach związanych z naukami ścisłymi, IT, nowymi technologiami, nasze społeczności będą miały więcej liderek, a obecność kobiet w mediach i polityce na pewno się zwiększy.

Edukacja na rzecz równości płci jest szczególnie istotna, aby zmniejszyć zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć oraz jest jednym z niewielu skutecznych narzędzi przeciwdziałania przemocy domowej, przemocy ze względu na płeć oraz przemocy seksualnej.

W Twojej szkole możemy zorganizować warsztaty wzmacniające tylko dla dziewczyn. Na czym polega taki warsztat?

  • Wzmocni on poczucie siły oraz sprawczości u Twoich uczennic.
  • Pozwoli poznać różne kobiece wzorce i autorytety, o których mówi się rzadko, a które mogą zainspirować dziewczyny do podejmowania swoich własnych decyzji w życiu prywatnym, szkolnym – a później zawodowym.
  • Da dziewczynom przestrzeń do odkrycia różnych nowych kompetencji oraz zaakceptowania tego, że bycie dziewczyną, jest wielowymiarowe i nie polega na wpisywaniu się w stereotypowe role płciowe.

Możemy także zorganizować warsztaty dedykowane dla całej Twojej klasy (nie tylko dziewczyn!). Takie zajęcia:

  • wprowadzą temat stereotypów na temat płci oraz ról płciowych narzucanych nam przez kulturę,
  • stworzą przestrzeń do krytycznego myślenia na temat wzorców męskich i kobiecych, które przedstawiane są w mediach,
  • pomogą uczniom i uczennicom stworzyć wizję tego, jak powinna wyglądać prawdziwa równość płci oraz jakie niesie ona za sobą pozytywne zmiany,

Warsztaty rozwiną wiele kompetencji, ale przede wszystkim dostarczą też nowej wiedzy oraz otworzą przestrzeń do dyskusji, w której każdy będzie miał równą możliwość wypowiedzi.

Możemy również pomóc Twojej szkole pomóc w zaplanowaniu, zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu długofalowych działań, mających na celu wzmocnienie dziewczyn, np. Kluby Dziewczyn, kluby dyskusyjne, regularne zajęcia w świetlicy itp.

Warsztaty szyte na miarę!

Nie znalazłaś/znalazłeś na tej stronie oferty warsztatu, który przydałby się w Twojej szkole? Interesują Cię inne tematy z zakresu edukacji pozaformalnej? Serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu z nami. Razem dopasujemy ofertę do potrzeb Twojej szkoły.

We współpracy z różnymi ekspertami/ekspertkami oraz trenerami/trenerkami, organizujemy także szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek. Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz, żeby w Twojej szkole odbyło się szkolenie dla rady pedagogicznej, na któryś z powyżej opisanych tematów.

Napisz do nas!

Napisz do nas!

W jaki sposób możemy współpracować?
Napisz do nas, jakimi zajęciami jesteś zainteresowana/y. Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub napisz na maila: kontakt@alleverse.com. Pisząc do nas wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Więcej informacji w Polityce prywatności.